Artykuł

W Magazynie Ratuszowym  B-B ukazał się artykuł o naszej realizacji międzynarodowego projektu, w którym opracowujemy nową metodę procesu adaptacji za pomocą arteterapii dla osób starszych.
Projekt realizujemy wspólnie z partnerami ze Słowacji, Czech i Węgier.

Link do artykułu załączony jest poniżej
https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/seniorzy-w-nowym-miejscu