Artykuł o spotkaniu podsumowującym zakończenie projektu 2 z Erasmus+

        Liderki Akademii Seniora wróciły z Teneryfy

Liderki Akademii Seniora, które uczestniczyły w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych, niedawno wróciły z Teneryfy, gdzie odbyły jeden z kursów. Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się 6 lipca w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. W wydarzeniu uczestniczyli również zastępca prezydenta miasta, Adam Ruśniak, oraz przewodnicząca Rady Seniorów Bielska-Białej, Elżbieta Rosińska.
Prezes Akademii Seniora, Lilianna Zarębińska, powitała przybyłych uczestników. Przypomniała, że przygoda z programem Erasmus+ Edukacja dorosłych rozpoczęła się dla Akademii Seniora w 2022 roku jako część obchodów jubileuszu 10-lecia stowarzyszenia. Pierwszy kurs odbył się na Krecie, w Grecji. W bieżącym roku stowarzyszenie kontynuuje realizację drugiego projektu, w ramach którego dwadzieścia osób wzięło udział w dwóch wyjazdach szkoleniowych na Teneryfie, w Hiszpanii. Przed wyjazdem odbyły się również przygotowawcze zajęcia z języka angielskiego, pedagogiki i kultury.

Kurs na Teneryfie, o nazwie „Innowacyjne narzędzia do pracy z dorosłymi oparte na grach z elementami uczenia się międzykulturowego”, okazał się cennym doświadczeniem dla seniorów z Bielska-Białej. Podczas warsztatów prowadzonych przez doświadczonych instruktorów uczestnicy mogli rozwijać swoją kreatywność i zdobywać nowe umiejętności. Ich zaangażowanie i aktywność zostały zauważone i wysoko ocenione przez prowadzących zajęcia.
Jedna z hiszpańskich liderek, Elena, napisała list do seniorów z Bielska-Białej, w którym podkreśliła, że ich zaangażowanie i aktywny udział w kursie przekroczyły oczekiwania, często przewyższając inne grupy wiekowe. Ich entuzjazm i zaangażowanie w proces uczenia się stworzyły dynamiczne i pełne życia środowisko. Elena zaznaczyła również, że współczesne społeczeństwo staje się coraz bardziej wielokulturowe i zróżnicowane, co niesie ze sobą nowe wyzwania we wszystkich dziedzinach. Zrozumienie tożsamości i kultury jest niezbędne do tworzenia integracyjnych i kulturowo wrażliwych środowisk edukacyjnych.
Podczas spotkania uczestnicy kursu podzielili się swoimi spostrzeżeniami i wspomnieniami z udziału w programie. Pokazano także prezentację, przedstawiającą cały cykl szkolenia. Zastępca prezydenta Bielska-Białej, Adam Ruśniak, wręczył uczestnikom certyfikaty ukończenia kursu.