13 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym zatwierdzono działalność Zarządu w roku 2023.